FAHLNAES KONSTHANDEL

VÅRUTSTÄLLNING

simple site creator

JUST NU PÅGÅR

VÅRUTSTÄLLNING
MED KLASSIKER
GÖTEBORGSKOLORISTER
MODERNISTER och SAMTIDSKONST
Carl Wilhelmsson, Carl Kylberg, Bruno Liljefors
Ivan Ivarson, Ragnar Sandberg, Inge Schiöler
Tor Bjurström, Sigrid Hjertén, Mauritz Karström m.fl.